اپلیکیشن همستر، گروه تجاری و اقتصادی همستر – Commercial and economic group of Hamster

اداره کل منابع انسانی “گروه بازگانی همستر” در جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به شرح ذیل نیازمند جذب نیروی کارآمد، همچنین متخصص برای واحد های مخالف اداری، رایانه، بازرگانی و بازاریابی، طراحی و گرافیک، عکاسی و تصویر برداری، در پی آن جذب مدیران با تحصیلات بالاتر از کارشناسی ارشد می نماید.

از این رو اگر متقاضی استخدام در هر بخش می باشید، اطلاعات مربوط به آن را در زیر ملاحظه فرمایید.

نیاز های واحد بازرگانی و بازاریابی همستر در جهت استخدام نیروی انسانی:

بدون در نظر گرفتن شرط سنی، جنسیت و مشاغل دیگر، می توانید برای ما رزومه خود را ارسال نمایید.

 • بازاریابی فعال و همه روزه (8 ساعت کاری روزانه) با حقوق پایه 8.5 میلیون تومان به صورت ماهیانه و درصد از قرارداد.
 • بازاریابی پاره وقت (2 ساعت کاری روزانه) با حقوق پایه 3.5 میلیون تومان به صورت ماهیانه و درصد از قرارداد.
 • بازاریابی دورکاری (ساعت کاری آزاد) بدون حقوق پایه و فقط درصد از قرارداد.

جهت ارسال رزومه در تلگرام و یا آی گپ حتما بنویسید متقاضی بخش بازرگانی و بازاریابی هستید.

شماره ارسال پیام و رزومه: (به هیچ وجه تماس نگیرید.)

09337741431

نیاز های این واحد در جهت استخدام

بدون در نظر گرفتن شرط سنی، جنسیت و مشاغل دیگر، می توانید برای ما رزومه خود را ارسال نمایید.

 • حضور فعال و همه روزه (8 ساعت کاری) پایه حقوق 8.5 میلیون تومان
 • حضور پاره وقت به صورت توافقی
 • دورکاری بر اساس میزان فعالیت، با توجه به شرایط کاری شما توافقی می باشد.

 

جهت ارسال رزومه در تلگرام و یا آی گپ حتما بنویسید متقاضی بخش رایانه هستید.

شماره ارسال پیام و رزومه: (به هیچ وجه تماس نگیرید.)

09337741431

نیاز های این واحد در جهت استخدام

بدون در نظر گرفتن شرط سنی، جنسیت و مشاغل دیگر، می توانید برای ما رزومه خود را ارسال نمایید.

 • کارشناس فعال و همه روزه (8 ساعت کاری) و پایه حقوق بر اساس توافق در جلسه مصاحبه انجام می شود.

جهت ارسال رزومه در تلگرام و یا آی گپ حتما بنویسید متقاضی بخش روابط عمومی هستید.

شماره ارسال پیام و رزومه: (به هیچ وجه تماس نگیرید.)

09337741431

نیاز های این واحد در جهت استخدام

بدون در نظر گرفتن شرط سنی، جنسیت و مشاغل دیگر، می توانید برای ما رزومه خود را ارسال نمایید.

 • کارشناس فعال و همه روزه (8 ساعت کاری) پایه حقوق توافقی بر اساس میزان توانایی.
 • پاره وقت با پایه حقوق ثابت بر اساس توافق در جلسه مصاحبه.

جهت ارسال رزومه در تلگرام و یا آی گپ حتما بنویسید متقاضی بخش عکاسی، تصویر برداری و ادیت هستید.

شماره ارسال پیام و رزومه: (به هیچ وجه تماس نگیرید.)

09337741431

نیاز های این واحد در جهت استخدام

بدون در نظر گرفتن شرط سنی، جنسیت و مشاغل دیگر، می توانید برای ما رزومه خود را ارسال نمایید.

 • کارشناس فعال و همه روزه (8 ساعت کاری) پایه حقوق ثابت در جلسه مصاحبه توافق می شود.
 • پاره وقت با پایه حقوق ثابت در جلسه مصاحبه توافق می شود.

 

جهت ارسال رزومه در تلگرام و یا آی گپ حتما بنویسید متقاضی بخش طراحی و گرافیک هستید.

شماره ارسال پیام و رزومه: (به هیچ وجه تماس نگیرید.)

09337741431

نیاز های این واحد در جهت استخدام

بدون در نظر گرفتن شرط سنی، جنسیت و مشاغل دیگر، می توانید برای ما رزومه خود را ارسال نمایید.

 • کارشناس فعال و همه روزه (8 ساعت کاری) پایه حقوق ثابت در جلسه مصاحبه توافق می شود.
 • پاره وقت با پایه حقوق ثابت در جلسه مصاحبه توافق می شود.

 

جهت ارسال رزومه در تلگرام و یا آی گپ حتما بنویسید متقاضی بخش حقوقی هستید.

شماره ارسال پیام و رزومه: (به هیچ وجه تماس نگیرید.)

09337741431