اپلیکیشن همستر، گروه تجاری و اقتصادی همستر – Commercial and economic group of Hamster